Praktische info

Vraag je je af hoe alles werkt bij ons in De Bolster?

Hieronder vind je heel wat praktische informatie.

Heb je nog een andere vraag?


Schooljaarkalender 2023-2024


4 september '23Klassikale info avond
7 en 8 oktober '23Pastafeest
24 oktober '23Kijkmoment in K1 (8u45-9u45)
27 oktober '23Rapport 1
27 oktober '23Schoolfotograaf
week van 14 oktober '23Oudercontacten lagere school
week van 20 oktober '23Oudercontacten kleuterschool
15 december '23Kerstconcert
19 december '23Kijkmoment in K1 (8u45-9u45)
22 december '23Rapport 2
26 januari '24Vertrek sneeuwklassen L6
2 februari '24Terugkomst sneeuwklassen L6
6 februari '24Kijkmoment in K1 (8u45-9u45)
1 maart '24Rapport 3
15 maart '24Facultatieve vrije dag
week van 11 maart '24Oudercontacten lagere school
week van 18 maart '24Oudercontacten K2 en K3
26 maart '24Kijkmoment in K1 (8u45-9u45)
26 april '24Rapport 4
27 april '24Eerste communie om 13u00
2 mei '24Schoolreis kleuters
12 mei '24Vormsel om 11u00
27 mei '24Sportdag L1-L2-L3
27 mei '24Oudercontact K1
28 mei '24Sportdag L4-L5-L6
13 juni '24Sportdag kleuters
23 juni '24Zomerfeest 
24 juni '24Afscheidsreceptie L6
28 juni '24Rapport 5


Vakantiedagen schooljaar 2023-2024

➤ Begin van het schooljaar 

vrijdag 1 september 2023 

➤ Vrije dagen tijdens het eerste trimester 

maandag 2 oktober 2023: facultatieve vrije dag 

Herfstvakantie: van maandag 30 oktober 2023 tot en met zondag 5 november 2023 

Kerstvakantie: van maandag 25 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024 

➤ Vrije dagen tijdens het tweede trimester 

donderdag 25 januari 2024: pedagogische studiedag

vrijdag 26 januari 2024: pedagogische studiedag 

Krokusvakantie: van maandag 12 februari 2024 tot en met zondag 18 februari 2024 

Vrijdag 15 maart 2024: facultatieve verlofdag

Paasvakantie: van maandag 1 april 2024 tot en met zondag 14 april 2024 

➤ Vrije dagen tijdens het derde trimester 

woensdag 1 mei 2024: dag van de arbeid 

donderdag 9 mei 2024: O.L.H.- Hemelvaart 

vrijdag 10 mei 2024: brugdag

maandag 20 mei 2024: Pinkstermaandag 

De laatste schooldag, vrijdag 28 juni 2024, is er les tot 11.55u. 

Zomervakantie: van maandag 1 juli 2024 tot en met zaterdag 31 augustus 2024


Opvang

Voor- en naschoolse opvang

Sinds 1 september 2014 organiseren we onze voor- en naschoolse opvang zoals in de gemeentescholen van Huldenberg.

Dit betekent:

 • opvang van 7.00 u. tot 19.00 u.
 • het laatste kwartier voor de aanvang van de lessen en het eerste kwartier na het beëindigen van de lessen houden leerkrachten toezicht.
 • Inge, Ella en Svetlana verzorgen de voor - en naschoolse opvang.

Wij vragen uitdrukkelijk het einduur te eerbiedigen en voor een andere
oplossing te zorgen als dat niet lukt.

Prijs

De opvang kost 1,25 euro per begonnen half uur per kind. Vanaf het tweede kind wordt het gezinstarief van 0,93 euro gehanteerd.

Studie 

De school organiseert ook studie van 16.00 uur tot 17.00 uur voor de leerlingen die op school hun taken wensen af te werken. De leerlingen worden hierbij begeleid door een leerkracht van ons team. Wie klaar is kan naar de opvang gaan.

Voor de studie wordt dezelfde bijdrage gevraagd als voor de gewone opvang. Uit respect voor de mensen die de buitenschoolse opvang verzorgen, rekenen wij bij te laat ophalen van de kinderen (na 19.00 uur) 2,50 euro aan per begonnen kwartier.

Woensdagnamiddag

Kinderen die op woensdagnamiddag in de buitenschoolse opvang blijven worden door een busje opgehaald en naar het IBO-huis in Huldenberg gebracht. Daar wordt de opvang verzorgd door Ferm, aan dezelfde tarieven als voor de buitenschoolse opvang die op school zelf wordt georganiseerd.

Kinderen die maar even nablijven worden nog tot uiterlijk 13.30 uur op school opgevangen.

Bij te laat ophalen van de kinderen (na 13.30 uur) geldt dezelfde boeteclausule als voor de gewone naschoolse opvang: 2,50 euro per begonnen kwartier.


Middag - Refter

Refter

 • De middagpauze loopt van 11.55 uur tot 13.15 uur.
 • De kinderen kunnen dan uiteraard naar huis gaan.
 • Kinderen van de lagere school die op school blijven, eten in 2 beurten in de refter. De kleuters eten met hun juf in de klas.

Brooddoos en drank

 • De kinderen brengen hun lunchpakket mee in een brooddoos, niet in aluminiumfolie.
 • De kinderen brengen zelf een drinkbus mee met water.
 • Kraantjeswater is de hele schooldag beschikbaar voor de kinderen.

Tussendoortjes

 • Wie in de voormiddag een versnapering wil, eet fruit of groenten, in de namiddag kan dat ook een droge koek zijn.
 • Koekjes zitten zonder papiertje in een koekendoosje.
 • Voor de kleinste kleuters graag het fruit in stukjes gesneden meegeven in een fruitdoosje.

Gelieve overal (op alle doosjes en drinkbussen) de naam van uw kind te noteren!! Op die manier vinden verloren voorwerpen gemakkelijker hun eigenaar terug.

Milieubewust en gezond

Drinkbus van thuis

 • Om de afvalberg te verkleinen brengt iedereen zelf water (geen frisdrank, fruitsappen of chocomelk) mee in een goed afsluitbare drinkbus of een fles met schroefdop die het kind terug mee naar huis neemt.
 • Blikjes of kartonnen drankbrikjes zijn niet toegelaten en geven we ongeopend terug mee naar huis.

Tussendoortjes

 • Gelieve te vermijden dat kinderen individueel verpakte koeken meebrengen. Wij willen een voorbeeld zijn om de afvalberg gevoelig in te krimpen, maar hebben hiervoor ook het voorbeeld en de medewerking van de ouders nodig. Niet zelden belanden die verpakkingen op de grond. Een doosje om koeken in mee te brengen is een heel eenvoudig en milieuvriendelijk alternatief.
 • Geen snoep, chips of chocoladekoeken meegeven. Fruit of groentjes zijn gezondere alternatieven.


Sport

Iedereen neemt deel

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen nemen eraan deel.

Lagere school

 • De gymlessen worden gegeven door de sportleerkracht in de gemeentezaal en in de sporthal de Kronkel. 
 • Breng je turnkledij in een zakje mee: witte gympantoffels met elastieken, witte T-shirt, donkerblauwe short. Zorg dat alles getekend is.

Kleuterschool

De kleuters krijgen elke week 2 lestijden gymles. Tijdens deze bewegingslessen wordt er bewust gewerkt aan de motorische ontplooiing van elke kleuter. De kleuters van de 3de kleuterklas zullen ook een aantal keren gaan zwemmen. (afhankelijk van de beschikbaarheid van het kinderbad).

Zwemmen

In het eerste semester gaan we weer zwemmen. Tweewekelijks gaat elke klas naar het zwembad in Overijse. De zwemlessen worden eveneens gegeven door onze sportleerkracht. 

Breng in een apart zakje mee:

 • je badpak of zwembroek,
 • twee handdoeken waarvan één om op te staan.

Wat als je niet kan deelnemen

Kinderen die door omstandigheden niet kunnen deelnemen aan de lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen,

 • moeten aanwezig zijn op school en worden daar opgevangen.
 • Wie niet deelneemt aan deze activiteiten heeft steeds een briefje van de ouders of van de dokter.

Kleding

Een verzorgd uiterlijk draagt bij tot een aangenaam leefklimaat. We vragen dat de kledij waarin kinderen naar school komen, zich onderscheidt van strand- en sportkledij.

Ook tijdens warme zomerdagen blijven schouders, buik en rug bedekt. Een short of rok komt tot halverwege het bovenbeen. Hoofddeksels, om het hoofd te beschermen, worden alleen buiten de klas gedragen.

Milieu op school

Verwachtingen naar de ouders:

 • gebruik boterhamdoos
 • gebruik drinkbekers

Verwachtingen naar de kinderen:

 • Sorteer afval in de juiste bakken
 • Versnapering meebrengen in herbruikbaar doosje met naam

Pesten

1 Wat is pesten?

Plagen: is van korte duur en het speelt zich af tussen gelijken. Het gebeurt vaak éénmalig en op vriendschappelijke basis.

Pesten: regelmatig en langdurig lastigvallen van iemand met de bedoeling de ander fysiek of emotioneel pijn te doen. Er is een duidelijk machtsverschil tussen pester en slachtoffer.

Het is belangrijk dat de volwassene het kind helpt om het verschil te zien tussen plagen en pesten. 

(Meer lezen….)

Pesten is een vorm van antisociaal gedrag door kinderen / jongeren met onvoldoende of ongepaste sociale vaardigheden. Pesten gebeurt bewust en is gericht op één of meer mensen. De pester wil dat het slachtoffer zich gekwetst, vernederd, afgewezen, genegeerd, .. voelt. Pesten houdt ook nooit op bij die ene keer; sommige kinderen worden dagen, weken, jaren gepest.
Pestgedrag kunnen we opsplitsen in directe vormen van pesten (dreigen, slaan, spotten, uitschelden, vastbinden, opsluiten, ...) en indirecte vormen (roddelen, niet mogen meedoen, negeren, ...).
Veel pesters schrikken als ze horen welke gevolgen hun gedrag heeft  teweeggebracht.

Geen enkel kind wil bewust gekwetst worden. Het slachtoffer lokt dus geen pestgedrag uit.
De toeschouwers, middengroep doen vaak niets uit angst om zelf doelwit te worden. Sommige kinderen helpen de pester, zij dragen mee verantwoordelijkheid.

2 Hoe werken wij preventief? 

Werken aan een positief klasklimaat

 • Streven naar welbevinden bij de kinderen: zich veilig en verbonden voelen met elkaar en in hun klasomgeving. Warme, fijne sfeer creëren in de klas door te luisteren naar elkaar, respect te tonen voor elkaar.
 • Vertrouwen geven.
 • Werken rond gevoelens.
 • Tijd maken voor gesprekken rond alledaagse situaties.
 • Aandacht voor diversiteit en leren omgaan met verschillen.
 • Kinderen respectvol leren omgaan met anderen, ook met medeleerlingen waarmee ze niet even goed bevriend zijn.
 • Maken van klasafspraken.
 • Eventueel een pestcontract opstellen.  (LS)

Werken aan een positief schoolklimaat

 • Peter- en meterschap.
 • Activiteiten op schoolniveau: werelddag, kerstconcert, carnaval.
 • Schoolprojecten: wereldweek, broederlijk delen, advent.
 • Tutorlezen.
 • Leerlingenraad.
 • Antipestweek.
 • Aandacht voor een goede sfeer op school, ook tussen leerkrachten onderling.

Werken aan sociale vaardigheden

 • Werken aan geweldloze communicatie door ‘giraffentaal’ te stimuleren: gevoelens leren verwoorden, problemen aanpakken door te praten en te overleggen.
 • Kinderen en leerkrachten delen groene kaartjes (giraffenkaartjes) uit om goed gedrag te belonen.
 • Duidelijke regels op de speelplaats en aangepaste straffen bij het overschrijden van deze regels (oranje en rode kaart). Er volgt telkens een gesprek tussen het kind en een vertrouwensleerkracht. Indien nodig worden ook de ouders betrokken.
 • School- en klasactiviteiten door de werkgroep ‘ouders voor verbondenheid’.
 • Move tegen pesten.

Inrichten speelplaats

 • Samen spelen op de weide
 • Voetballen op de weide
 • Kinderen organiseren spelletjes of knutselactiviteit voor andere klas
 • Middagactiviteiten door ouders (knutselen, programmeren…)
 • Op vrijdagmiddag muziek op de speelplaats
 • Vaste dag voor steps, fietsjes….

3 Aanpak van het pestgedrag

Melding van het pestprobleem

 • Meldbus voor leerlingen (in de traphal) 
 • Mail naar klasleerkracht of directie
 • Mondelinge melding aan klasleerkracht of vertrouwensleerkracht (juf Veerle).

 Aanpak

 • Gesprek met het slachtoffer
  Informatie vragen: wat is er gebeurd en wie is betrokken?
  Bespreken van de aanpak: afspreken met gepeste wat wel/niet verteld mag worden.
 • Gesprek met pester(s), meelopers, toeschouwers (slachtoffer neemt niet deel)
  Bespreken van gevoelens/ belevingen van het slachtoffer. Oproep tot medeverantwoordelijkheid.
  Gesprekken gebeuren op basis van de vier stappen van geweldloze communicatie.
 • Betrokkenen stellen concrete handeling voor vanuit de ik-boodschap. Eventueel wordt er een pestcontract opgesteld.
 • Voorstel realiseren door de betrokkenen.
 • Evaluatie.
 • Gesprek met de ouders
  Gesprek zonder het kind
  Gesprek met het kind
 •  Opvolgingsgesprek met ouders, directie, klasleerkracht, 
 •  Doorverwijzing naar CLB, zorgcoördinator, externe hulpverleners 

4 Tips voor ouders

Tips voor ouders van gepeste kinderen

 • Heb aandacht voor de signalen bij je kinderen: lusteloosheid, niet graag naar school gaan, slapeloze nachten, overgevoeligheid, teruggetrokken zijn, stil zijn, buikpijn...
 • Neem hun verhaal ernstig en geef hen de kans hun beleving te verwoorden of uit te drukken.
 • Stel bijkomende vragen om goed zicht te krijgen op de situatie.
  Luister actief.
  Laat het kind eventueel dingen noteren of tekenen.
 • Ga het probleem niet uit de weg.
  Veranderen van klas of school is zelden een goede oplossing.
  Minimaliseer het probleem niet. Het zal niet vanzelf overgaan.
  Hou rekening met een verwerkingsproces na de pesterijen.
 • Contacteer de school en spreek over het probleem.
  Respecteer dat de leerkracht niets heeft gezien. Pesten gebeurt meestal stiekem.
  Beschuldig niemand.
  Vraag naar hulp om het probleem samen aan te pakken.
  Maak afspraken i.v.m. de aanpak.
 • Beklemtoon de positieve eigenschappen van je kind en blijf het positief bekrachtigen.
 • Vermijd overbescherming.
  Respecteer de mening van je kind i.v.m. tussenkomen.
  Los niet alle problemen voor je kind op maar zoek samen naar duurzame oplossingen.
 • Bedenk samen met je kind alternatieve reacties.
  Leer het bij sport en spel sportief reageren.
  Leer je kind gepast reageren en evalueer de doeltreffendheid van de reacties.
 • Pak de pester niet zelf aan.
  Meestal verergert dit de zaak.

Tips voor ouders van pestende kinderen

 • Tolereer het negatieve gedrag van je kind niet.
  Reageer consequent.
  Stel duidelijke grenzen en volg die consequent op.
  Straf kan nodig zijn maar overdrijf niet en leg uit waarom je straft.
 • Neem de problematiek ernstig en win informatie in over de situatie bij betrokkenen.
 • Ga in gesprek met je kind en hou het gesprek gaande.
  Confronteer je kind met de gevolgen van zijn gedrag.
  Benadruk het belang van luisteren en het voelen van empathie
  Maak duidelijke afspraken.
 • Hou controle op de vriendengroep van je kind.
 • Neem contact met de school en zorg voor een open communicatie.
  Beschuldig niemand.
  Respecteer dat de leerkracht niets heeft gemerkt. Pesten gebeurt vaak stiekem.
 • Doe dingen samen met je kind en stimuleer zijn talenten.
  Doe samen aan sport maar vermijd competitie.
  Stimuleer deelname aan verenigingsleven, jeugdbeweging, academie...
 • Denk kritisch na over mogelijke oorzaken van het pestgedrag van je kind.
  Een probleem in de thuissituatie.
  Een voortdurend gevoelde anonimiteit bij je kind waardoor de drang ontstaat om belangrijk en gezien te zijn.
  Een niet-passende rol moeten spelen.
  Een voortdurende competitiedrang.
  Strijd om de macht in de klas.
  Een niet-democratisch klimaat thuis, op school.

Weet dat je kind zich anders kan gedragen op school dan in de thuissituatie.


Huiswerk

Wanneer?

In de lagere school wordt huiswerk gegeven op maandag, dinsdag en donderdag. Occasioneel kan van deze dagen afgeweken worden. Les kan elke dag. (vb. leesdoos 1ste leerjaar.) 


Doel?

We willen bij onze leerlingen een leer-en werkhouding aankweken. Daarnaast is het belangrijk dat de kinderen hun agenda goed leren gebruiken en dat ze hun werk leren plannen, vooral in de hoogste klassen. Huiswerk biedt ook de kans om extra te oefenen, te trainen, wat in de klas geleerd werd en helpt de leerstof vast te zetten. Door de kinderen huiswerk en les mee te geven, willen we de ouders zicht geven op wat er in de klas gebeurt.

Differentiatie?

Niet alle kinderen krijgen noodzakelijk hetzelfde huiswerk, er kan gedifferentieerd worden naargelang de mogelijkheden van het kind. 

Duur?

Kinderen van de eerste graad zouden hun taken binnen het kwartier moeten kunnen afwerken. In de tweede graad zou dat moeten lukken binnen het halfuur en in de derde graad binnen de drie kwartier. 

Ouders?

We verwachten van de ouders dat ze de kinderen een rustig studieplekje bieden en dat ze interesse tonen voor het werk van de kinderen. Ook dat ze mee opvolgen of de kinderen hun taken en lessen uitvoeren en stipt zijn in het afgeven ervan.

Het is de bedoeling dat de kinderen hun werk zoveel mogelijk zelfstandig maken en dat ouders de leerkracht verwittigen als dat helemaal niet lukt.  In het eerste leerjaar is hulp van de ouders zeker nodig. Bij sommige taken zoals het maken van een spreekbeurt, mogen ouders best wat helpen. Ouders worden niet geacht het huiswerk te verbeteren.

Facturen

Hier vindt u het overzicht van de bijdragen voor de ouders voor schooljaar 2023-2024.


Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Comité Voor Onderwijs, De Bolster

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Comité Voor Onderwijs, De Bolster met maatschappelijke zetel te en ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0409797482. (Hierna: “Comité Voor Onderwijs, De Bolster”). 

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

Artikel 2 – Offertes

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de Klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 3 – Prijs en betaling 

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de offerte. 

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot. 

Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. 

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

Artikel 4 - Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet. 

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij  niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen. 

Artikel 8 - Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… 

Artikel 9 – Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 

Artikel 10 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

Algemene Voorwaarden webshop De Bolster

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x